Servicii

CONTABILITATE

» Inregistrarea cronologica a documentelor contabile conform regementarilor contabile in vigoare;
» Intocmirea balantei lunare de verificare;
» Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor de plata;
» Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele;
» Intocmirea decontului de TVA, a Registrului Jurnal, Registrului Inventar si Cartea Mare ;
» Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
» Organizarea departamentului financiar contabil;
» Reprezentarea societatii in fata organelor de control;
» Alte situatii financiare specifice activitatii.

REFACEREA EVIDENTEI CONTABILE

» Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
» Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
» Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
» Intocmirea documentelor emise pentru perioada refacuta.

EXPERTIZA CONTABILA

» Verificarea documentelor inregistrate in contabilitate;
» Expertize contabile solicitate de persoane juridice;
» Intocmirea situatiilor privind inregistrarile si platile impozitelor si taxelor.

CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA

» Intocmirea cashflow-ului;

» Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
» Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea de credite;
» Analiza situatiilor creantelor si datoriilor.

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI FINANCIAR

» Consultanta privind organizarea si conducerea societatii;

» Elaborarea procedurilor si normelor interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
» Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
» Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;
» Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora.

RESURSE UMANE, SALARIZARE SI PERSONAL

» Consultanta in ceea ce priveste salarizarea la nivel de intreprindere precum si consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;

» Intocmirea contractelor de munca si a statelor de plata;
» Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;
» Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj etc.
» Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal;
» Intocmirea adeverintelor de salariu;
» Intocmirea fiselor fiscale.